درباره ما

سرای مهارت ایرانیان

به سامانه سرای مهارت ایرانیان، سما خوش آمدید!
جامع ترین پلتفرم مهارت آموزی، سنجش و ارزیابی شایستگی شغلی و مهارت این پلتفرم با ارائه خدمات سنجش شایستگی های فردی، ارزیابی مهارت ها و انطباق آن با شایستگی های شغلی کاربران را به آموزش های مهارتی مورد نیازشان هدایت می کند. ارائه کننده زیرساخت سامانه آموزش مجازی به مدارس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و حرفه ای کشور