محتوای وبلاگ

در اینجا مطالب

بیشتر افراد، در ابتدا تصور می‌کردند که این بیماری، طی چند روز یا چند ماه، برای همیشه ریشه‌کن خواهد شد و طبق روال گذشته، همۀ مردم جامعه در حوزه‌های فعالیتی خود حاضر خواهند شد!

در این میان، شرایط معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش‌آموزان بیش از سایر افراد جامعه، پیچیده و مبهم بود!

دقیقاً در چنین شرایطی بود که ضرورت